Aktualności

Zapytanie ofertowe

  • Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr PIG/PKBT/I/2013/11-00
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Lektorów dla celów przeprowadzenia kursów języka branżowego – j. angielski w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr branży turystycznej”

Treść zapytania

Formularz oferty